een nieuwe trend in de kunst

perspectivisme


Perspectivisme betekent dat elke uiting van de werkelijkheid en de waarheid  afhankelijk is van een standpunt of een bepaald perspectief. Er zijn belangrijke ontwikkelingen van deze filosofie in Montaigne, Leibniz, Nietzsche, Ortega y Gasset, onder anderen.

Perspectivisme verwerpt het idee dat iemand toegang tot de objectieve realiteit zou kunnen hebben, ongeacht een locatie, van een culturele context of een subjectieve beoordeling. Objectieve feiten op zichzelf kunnen niet bestaan, net zomin als de kennis van een ding, zonder het vooruitzicht van een bekend subject. Daarom is er niets absoluut, noch in metafysische, epistemologische of morele zin.

Mannheim dringt veel aan(...) op het vermogen dat de intellectuele groep mensen bezitten om vrij van enige invloed en van de ideologie, om niet slechts gedeeltelijk daarvan te ontkoppelen, maar volledig, om zodoende, als zwevend boven de klassenstrijd, zich bewust worden van de "sociale perspectivisme van kennis »